Menu g?ówne
Aktualno?ci
Artyku?y
Szko?a animatora
Wspólnoty parafialne
KWC
?wiadectwa
Wydarzenia
Kalendarium
Kronika
Od Moderatora
Diakonia Jedno?ci
Diakonia modlitwy
Domowy Ko?ció?
Namiot spotkania
Ks Franciszek Blachnicki
Nowenna
Forum
Rekolekcje
Czasopisma
Galeria
Kontakt
Linki
Logowanie

 

  OMDB Sarnaki 2011 Turnus II
  Bal Sylwestrowy 2011
  Bramo otwarta do nieba
  ODB Ist Bo?ki
  Pielgrzymka Dzi?kczynna Ruchu ?wiat?o - ?ycie, Dro
  Oaza Dzieci Bo?ych II st. Bo?ki
  Oaza M?odszych Dzieci Bo?ych Sarnaki 2010 - I turn
  Oaza Nowego ?ycia III st. Wawer 2010
  Oaza Nowego ?ycia I st. Tylmanowa 2010
  Oaza Nowej Drogi Ist. Bia?ystok
  Oaza Nowej Drogi IIst. Tylmanowa 2010
  Triduum Paschalne 2010
  Oaza zimowa Bocki 2010
  Ferie na sportowo
  Sylwester 2009/10
  Diecezjalna Szko?a Animatora
  Forum M?odych 2009
  Pielgrzymka Ruchu ?wiat?o-?ycie Siemiatycze 2009
  DSA Sesja Wrze?niowa 2009
  Diecezjalny Dzien Mlodzie?y w Serpelicach
  Oaza III Stopnia Warszawa Wawer 2009
  DSA sesja VIII, wizyta w o?rodku opieku?czym
  ODB Dziadkowice
  ON? 2 Tylmanowa 2007
  Rekolekcje wakacyjne 2007
  ON? I Bo?ki 2006
  Pielgrzymka oazy Siemiatycze 2006
  OSL Soko?ów Podlaski 2006
  ON? II Siemiatycze Stacja 2006
  ON? III Warszawa-Wawer 2006
54 queries executed
1
SET sql_mode = 'MYSQL40'
2 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder = 'system' ORDER BY ordering
3 SELECT template FROM jos_templates_menu WHERE client_id = 0 AND ( menuid = 0 OR menuid = 34 ) ORDER BY menuid DESC LIMIT 1
4 DELETE FROM jos_session WHERE ( ( time < '1544559967' ) AND guest = 0 AND gid > 0 ) OR ( ( time < '1544559967' ) AND guest = 1 AND userid = 0 )
5 SELECT COUNT(*) FROM jos_stats_agents WHERE agent = 'Nieznany (e)' AND type = 0
6 UPDATE jos_stats_agents SET hits = ( hits + 1 ) WHERE agent = 'Nieznany (e)' AND type = 0
7 SELECT COUNT(*) FROM jos_stats_agents WHERE agent = 'Nieznany (e)' AND type = 1
8 UPDATE jos_stats_agents SET hits = ( hits + 1 ) WHERE agent = 'Nieznany (e)' AND type = 1
9 SELECT COUNT(*) FROM jos_stats_agents WHERE agent = 'com' AND type = 2
10 UPDATE jos_stats_agents SET hits = ( hits + 1 ) WHERE agent = 'com' AND type = 2
11 SELECT * FROM jos_menu WHERE id = 34
12 SELECT gid FROM jos_users WHERE id = '0' LIMIT 1
13 SELECT priv_upload, priv_editmedium, priv_delmedium, priv_creategal, priv_editgal, priv_delgal FROM jos_zoom_priv WHERE gid = ''
14 DELETE FROM jos_zoom_editmon WHERE vote_time<'1544560867' OR comment_time<'1544560867' OR pass_time<'1544560867'
15 SELECT lightbox_file FROM jos_zoom_editmon WHERE lightbox_time<'1544560867'
16 SELECT catid FROM jos_zoom WHERE subcat_id=0 AND pos=0 AND published=1 ORDER BY catid DESC
17 SELECT catname, catdescr, catdir, catimg, subcat_id, catpassword, pos, hideMsg, shared, published, uid, catmembers FROM jos_zoom WHERE catid=31 LIMIT 1
18 SELECT catname, catdescr, catdir, catimg, subcat_id, catpassword, pos, hideMsg, shared, published, uid, catmembers FROM jos_zoom WHERE catid=30 LIMIT 1
19 SELECT catname, catdescr, catdir, catimg, subcat_id, catpassword, pos, hideMsg, shared, published, uid, catmembers FROM jos_zoom WHERE catid=29 LIMIT 1
20 SELECT catname, catdescr, catdir, catimg, subcat_id, catpassword, pos, hideMsg, shared, published, uid, catmembers FROM jos_zoom WHERE catid=28 LIMIT 1
21 SELECT catname, catdescr, catdir, catimg, subcat_id, catpassword, pos, hideMsg, shared, published, uid, catmembers FROM jos_zoom WHERE catid=27 LIMIT 1
22 SELECT catname, catdescr, catdir, catimg, subcat_id, catpassword, pos, hideMsg, shared, published, uid, catmembers FROM jos_zoom WHERE catid=26 LIMIT 1
23 SELECT catname, catdescr, catdir, catimg, subcat_id, catpassword, pos, hideMsg, shared, published, uid, catmembers FROM jos_zoom WHERE catid=25 LIMIT 1
24 SELECT catname, catdescr, catdir, catimg, subcat_id, catpassword, pos, hideMsg, shared, published, uid, catmembers FROM jos_zoom WHERE catid=24 LIMIT 1
25 SELECT catname, catdescr, catdir, catimg, subcat_id, catpassword, pos, hideMsg, shared, published, uid, catmembers FROM jos_zoom WHERE catid=23 LIMIT 1
26 SELECT catname, catdescr, catdir, catimg, subcat_id, catpassword, pos, hideMsg, shared, published, uid, catmembers FROM jos_zoom WHERE catid=22 LIMIT 1
27 SELECT catname, catdescr, catdir, catimg, subcat_id, catpassword, pos, hideMsg, shared, published, uid, catmembers FROM jos_zoom WHERE catid=21 LIMIT 1
28 SELECT catname, catdescr, catdir, catimg, subcat_id, catpassword, pos, hideMsg, shared, published, uid, catmembers FROM jos_zoom WHERE catid=20 LIMIT 1
29 SELECT catname, catdescr, catdir, catimg, subcat_id, catpassword, pos, hideMsg, shared, published, uid, catmembers FROM jos_zoom WHERE catid=19 LIMIT 1
30 SELECT catname, catdescr, catdir, catimg, subcat_id, catpassword, pos, hideMsg, shared, published, uid, catmembers FROM jos_zoom WHERE catid=18 LIMIT 1
31 SELECT catname, catdescr, catdir, catimg, subcat_id, catpassword, pos, hideMsg, shared, published, uid, catmembers FROM jos_zoom WHERE catid=17 LIMIT 1
32 SELECT catname, catdescr, catdir, catimg, subcat_id, catpassword, pos, hideMsg, shared, published, uid, catmembers FROM jos_zoom WHERE catid=16 LIMIT 1
33 SELECT catname, catdescr, catdir, catimg, subcat_id, catpassword, pos, hideMsg, shared, published, uid, catmembers FROM jos_zoom WHERE catid=15 LIMIT 1
34 SELECT catname, catdescr, catdir, catimg, subcat_id, catpassword, pos, hideMsg, shared, published, uid, catmembers FROM jos_zoom WHERE catid=14 LIMIT 1
35 SELECT catname, catdescr, catdir, catimg, subcat_id, catpassword, pos, hideMsg, shared, published, uid, catmembers FROM jos_zoom WHERE catid=13 LIMIT 1
36 SELECT catname, catdescr, catdir, catimg, subcat_id, catpassword, pos, hideMsg, shared, published, uid, catmembers FROM jos_zoom WHERE catid=12 LIMIT 1
37 SELECT catname, catdescr, catdir, catimg, subcat_id, catpassword, pos, hideMsg, shared, published, uid, catmembers FROM jos_zoom WHERE catid=11 LIMIT 1
38 SELECT catname, catdescr, catdir, catimg, subcat_id, catpassword, pos, hideMsg, shared, published, uid, catmembers FROM jos_zoom WHERE catid=10 LIMIT 1
39 SELECT catname, catdescr, catdir, catimg, subcat_id, catpassword, pos, hideMsg, shared, published, uid, catmembers FROM jos_zoom WHERE catid=9 LIMIT 1
40 SELECT catname, catdescr, catdir, catimg, subcat_id, catpassword, pos, hideMsg, shared, published, uid, catmembers FROM jos_zoom WHERE catid=8 LIMIT 1
41 SELECT catname, catdescr, catdir, catimg, subcat_id, catpassword, pos, hideMsg, shared, published, uid, catmembers FROM jos_zoom WHERE catid=7 LIMIT 1
42 SELECT catname, catdescr, catdir, catimg, subcat_id, catpassword, pos, hideMsg, shared, published, uid, catmembers FROM jos_zoom WHERE catid=6 LIMIT 1
43 SELECT catname, catdescr, catdir, catimg, subcat_id, catpassword, pos, hideMsg, shared, published, uid, catmembers FROM jos_zoom WHERE catid=5 LIMIT 1
44 SELECT catname, catdescr, catdir, catimg, subcat_id, catpassword, pos, hideMsg, shared, published, uid, catmembers FROM jos_zoom WHERE catid=4 LIMIT 1
45 SELECT catname, catdescr, catdir, catimg, subcat_id, catpassword, pos, hideMsg, shared, published, uid, catmembers FROM jos_zoom WHERE catid=3 LIMIT 1
46 SELECT catname, catdescr, catdir, catimg, subcat_id, catpassword, pos, hideMsg, shared, published, uid, catmembers FROM jos_zoom WHERE catid=2 LIMIT 1
47 SELECT a.* FROM jos_components AS a WHERE ( a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate' OR a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate&hidemainmenu=1' ) AND a.option = 'com_syndicate'
48 SELECT id, name, link, parent, type, menutype, access FROM jos_menu WHERE published = 1 AND access <= 0 ORDER BY menutype, parent, ordering
49 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM jos_modules AS m INNER JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id != 1 AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 34 ) ORDER BY ordering
50 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'mainmenu' AND published = 1 ORDER BY parent, ordering
51 SELECT COUNT( id ) FROM jos_menu WHERE type = 'content_typed' AND published = 1
52 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_typed' AND published = 1 AND link = 'index.php?option=com_content&task=view&id=156'
53 SELECT COUNT( id ) FROM jos_menu WHERE type = 'content_item_link' AND published = 1
54 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_item_link' AND published = 1 AND link = 'index.php?option=com_content&task=view&id=42'