Menu g?ówne
Aktualno?ci
Artyku?y
Szko?a animatora
Wspólnoty parafialne
KWC
?wiadectwa
Wydarzenia
Kalendarium
Kronika
Od Moderatora
Diakonia Jedno?ci
Diakonia modlitwy
Domowy Ko?ció?
Namiot spotkania
Ks Franciszek Blachnicki
Nowenna
Forum
Rekolekcje
Czasopisma
Galeria
Kontakt
Linki
Logowanie

 
20 queries executed
1
SET sql_mode = 'MYSQL40'
2 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder = 'system' ORDER BY ordering
3 SELECT id, link FROM jos_menu WHERE menutype = 'mainmenu' AND published = 1 ORDER BY parent, ordering LIMIT 1
4 SELECT template FROM jos_templates_menu WHERE client_id = 0 AND ( menuid = 0 OR menuid = 55 ) ORDER BY menuid DESC LIMIT 1
5 DELETE FROM jos_session WHERE ( ( time < '1544560011' ) AND guest = 0 AND gid > 0 ) OR ( ( time < '1544560011' ) AND guest = 1 AND userid = 0 )
6 SELECT COUNT(*) FROM jos_stats_agents WHERE agent = 'Nieznany (e)' AND type = 0
7 UPDATE jos_stats_agents SET hits = ( hits + 1 ) WHERE agent = 'Nieznany (e)' AND type = 0
8 SELECT COUNT(*) FROM jos_stats_agents WHERE agent = 'Nieznany (e)' AND type = 1
9 UPDATE jos_stats_agents SET hits = ( hits + 1 ) WHERE agent = 'Nieznany (e)' AND type = 1
10 SELECT COUNT(*) FROM jos_stats_agents WHERE agent = 'com' AND type = 2
11 UPDATE jos_stats_agents SET hits = ( hits + 1 ) WHERE agent = 'com' AND type = 2
12 SELECT * FROM jos_menu WHERE id = 55
13 SELECT a.* FROM jos_components AS a WHERE ( a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate' OR a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate&hidemainmenu=1' ) AND a.option = 'com_syndicate'
14 SELECT id, name, link, parent, type, menutype, access FROM jos_menu WHERE published = 1 AND access <= 0 ORDER BY menutype, parent, ordering
15 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM jos_modules AS m INNER JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id != 1 AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 55 ) ORDER BY ordering
16 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'mainmenu' AND published = 1 ORDER BY parent, ordering
17 SELECT COUNT( id ) FROM jos_menu WHERE type = 'content_typed' AND published = 1
18 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_typed' AND published = 1 AND link = 'index.php?option=com_content&task=view&id=156'
19 SELECT COUNT( id ) FROM jos_menu WHERE type = 'content_item_link' AND published = 1
20 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_item_link' AND published = 1 AND link = 'index.php?option=com_content&task=view&id=42'